Импрегнация
Полиране и Импрегнация

Импрегнацията създава защитен слой на най-горната част от камъка посредством специализирани препарати за каменни фасади и подови каменни настилки.

Неимпрегнираният или некристализиран камък/настилка след шлайфане се счита за нефинализиран, което е предпоставка за образуването на мухъл и плесени /отнася се само за някои камъни/.

За первази, парапети и фасади от естествен камък е препоръчително да се импрегнират.