Шлайфане
Шлайфане, мозайка

Всяка една каменна настилка има процент захабеност, процент който е податлив на шлайфане. Самия процес е сложен и трудоемък състоящ се от няколко етапа.

Първата стъпка отстранява старата и захабена повърхност на настилката като ѝ придава суров вид. След този тип шлайф (груб шлайф), настилката дали била мозайка, мрамор, варовик или др. ще попие всяка една разлята течност. Опастността от проникване в дълбочина и перманентното оставяне на петно е много голяма.

Втората стъпка е процес при който се възстановяват липсващи парчета от настилката (дупки и пукнатини) с полиестерни китове и смоли.

Третата стъпка е фазата в която се започват финните шлайфове. Според това каква е настилката и състоянието й се определя колко на брой ще бъдат те.

Последната четвърта стъпка е финализирането, а именно кристализацията.Процес при който се създава гланцов евект и втвърдяване на настилката.